Hotline: 028 628 73858

Email: info.vietnguyencons@gmail.com

Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

2024-07-11 08:29:43

Theo dõi tình hình nhập, xuất vật tư tại công trình hàng ngày và gửi về cho kế toán vật tư. Theo dõi nhân công, chấm công, lập bảng chi tiết ...

Đọc tiếp

Tuyển dụng NHÂN VIÊN QS/QC

Tuyển dụng NHÂN VIÊN QS/QC

2024-07-09 14:17:26

Tuyển dụng NHÂN VIÊN QS/QC ...

Đọc tiếp

Tuyển dụng kỹ sư Giám sát hiện trường

Tuyển dụng kỹ sư Giám sát hiện trường

2024-07-09 14:12:03

Tuyển dụng kỹ sư Giám sát hiện trường ...

Đọc tiếp

Tuyển dụng nhân viên trắc đạc

Tuyển dụng nhân viên trắc đạc

2024-07-09 14:03:17

Cần tuyển nhân viên trắc đạc thực hiện trắc đạc tại công trình và giám sát và nghiệm thu các công việc trắc đạc của nhà thầu theo phân công ...

Đọc tiếp

10.8671584,106.6391435
Đóng
Nhắn tin ngay với chúng tôi
Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn trực tiếp 24/7: 028 628 73858